HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

Po minulo ročnom úspešnom Detskom Železnom hasičovi, sme aj tento rok usporiadali súťaž pre našu hasičskú mládež. Pred obedom sme začali chystať súťažnú dráhu, kde sme zakomponovali rôzne prekážky, s ktorými sa stretávajú na súťažiach počas celej sezóny. Táto prvá disciplína sa išla na dva pokusy. Ďalšia disciplína bolo viazanie uzlov na čas a...

Dňa 22.11.2023 o 17:51 hod. nám bol prostredníctvom Fireportu vyhlásený poplach na požiar digestora, ktorý sa rozšíril na celú kuchyňu v miestnosti pod poštou. O 17:57 hod. na miesto vyrazili postupne Iveco Daily + 4 hasiči, Tatra 815 + 3 hasiči a Peugeot Boxer + 2 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti sme prieskumom zistili, že sa jedná o...

Aj tento rok sa v našej obci konal tradičný lampiónový sprievod, ktorý začal pred poštou a prechádzal cez celú obec až na cyklochodník smerom do Paderoviec. Obec pripravila na cyklochodníku miesta na vešanie lampiónov. Toto miesto sme priebežne kontrolovali a dohliadali na bezpečný priebeh. Taktiež sme počas celého sprievodu zabezpečovali dopravu a...

V sobotu 21.10.2023 o 16:24 hod. nám bol občanom obce nahlásený bodavý hmyz v rodinnom dome. O 16:28 hod. na miesto vyrazil Peugeot Boxer + 3 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o osie hniezdo s rozmerom 50x70cm. Na likvidáciu boli použité spreje proti bodavému hmyzu a hniezdo bolo odstránené pomocou vysávača. Po...

V sobotu 21.10.2023 o 11:36 hod. nám bol občanom obce nahlásený bodavý hmyz v rodinnom dome. O 11:41 hod. na miesto vyrazil Peugeot Boxer + 3 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o osie hniezdo. Na likvidáciu boli použité spreje proti bodavému hmyzu. Po zbalení vecných prostriedkov sa hasičská jednotka vrátila na...