HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

Vo štvrtok 21.09.2023 po ukončení zásahu v materskej škole sme sa presunuli na ďalšiu adresu, kde bolo prieskumom nájdené osie hniezdo v zateplení rodinného domu. Pomocou náradia bola rozobratá časť konštrukcie, kde bolo zlikvidované osie hniezdo. Miesto bolo provizórne zabezpečené a majiteľ poučený o ďalšom postupe. Po zbalení vecných prostriedkov...

Vo štvrtok 21.09.2023 o 18:45 hod. nám bol zamestnancami materskej školy v Jaslovských Bohuniciach nahlásený bodavý hmyz. Na miesto o 18:50 hod. vyrazilo Iveco Daily + 4 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o väčšie hniezdo sršňov pod strešnou konštrukciou vo výške 7 metrov. Na likvidáciu hniezda boli použité...

V stredu 20.09.2023 o 12:46 hod. nám bol občanom obce Malženice nahlásený bodavý hmyz v rodinnom dome, pričom sa tam nachádzajú alergické osoby. O 12:50 hod. na miesto vyrazil Peugeot Boxer + 2 hasiči. Po príjazde na miesto bolo v podkroví rodinného domu nájdené sršnie hniezdo s priemerom 25cm. Na likvidáciu sršňov bol použitý sprej proti bodavému...

V sobotu 09.09.2023 o 18:41 hod. nám bol občanom obce nahlásený bodavý hmyz. O 18:46 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily + 3 hasiči. Po príjazde na miesto bolo zistené, že sa jedná o sršnie hniezdo pod atikou rodinného domu. Na likvidáciu sršňov boli použité spreje proti bodavému hmyzu. Po zbalení vecných prostriedkov sa naša jednotka vrátila na...

Deň 09. september 2023 sa zapíše do novodobých dejín nášho zboru. Po dlhých jedenástich rokoch sa nepredstaviteľné stalo skutočnosťou. Zložili sme súťažné družstvo mužov na súťaž o pohár starostu obce Kátlovce v požiarnom útoku s vodou. Po skvelých výsledkoch našej mládeže a neustálom nabádaní detí aby sme vyskladali družstvo mužov sa to aj napriek...