HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Pozri si naše najnovšie video z cvičenia v Základnej škole Jaslovské Bohunice

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

V stredu 17.07.2024 o 16:16 hod. nám bol operačným strediskom Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave vyhlásený poplach na požiar sušiarne dreva v Dechticiach. O 16:21 hod. na miesto vyrazil VEA Škoda Octavia a Tatra 815 + 5 hasičov. Po príjazde na miesto udalosti o 16:32 hod. bol prieskumom potvrdený požiar sušiarne. Nakoľko sa naša jednotka...

V sobotu 13. júla sme sa už tradične zúčastnili 13. ročníka gulášovej pohody, ktorú organizuje obec Jaslovské Bohunice. Tento rok sme nasadali do kuchárskej bitky nové ingrediencie a to konkrétne všetkých našich nových členov. Hlavnými kuchármi boli Roman Strečanský so svojim otcom. Napriek dovolenkovým obdobiam a teplému počasiu sa do akcie...

V sobotu 06.07.2024 o 09:23 hod. nám bolo správcom futbalového areálu nahlásenie osie hniezdo. O 09:29 hod. na miesto vyrazil Peugeot Boxer + 3 hasiči. Na likvidáciu osieho hniezda bol použitý sprej proti bodavému hmyzu. Následne sa jednotka presunula na cintorín, kde zlikvidovala viacero hniezd v smetných nádobách. Po zbalení vecných prostriedkov...

V stredu počas kondičnej jazdy na Tatre 815 naša jednotka o 19:28 hod. spozorovala čierne husté dymenie v Žlkovciach za cintorínom na poli. Prieskumom bolo zistené, že dvaja občania vypaľujú káble v tesnej blízkosti suchej trávy. Udalosť bola nahlásená na operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ Trnava, ktoré na miesto vyslalo políciu. Muž...

V utorok o 16:51 hod. nám bol operačným strediskom Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave vyhlásený poplach na požiar obilia na koreni v Dolnom Dubovom. O 16:57 hod. na miesto vyrazila Tatra 815 + 4 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti sme začali hasebné práce 1 "D" prúdom na okraji poľa pre zamedzenie šíreniu požiaru na vedľajšie pole s...