HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

Vo štvrtok 16.05.2024 o 08:37 hod. bola naša hasičská jednotka vyslaná starostkou obce k úniku ropných produktov do čističky odpadových vôd. O 08:41 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily + 2 hasiči, pričom bola o súčinnosť požiadaná hasičská jednotka z OR HaZZ Trnava. Po príjazde na miesto bolo prieskumom zistené, že na vstupnom site do čističky sa...

V stredu 08.05.2024 o 17:56 hod. nám bol občanom obce nahlásený požiar rodinného domu. O 17:59 hod. na miesto vyrazila Tatra 815 a Peugeot Boxer + 6 hasičov a o 18:03 hod. aj Iveco Daily + 3 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar gauču na poschodí rodinného domu, ktorý patril jednému z...

V sobotu na sviatok patróna hasičov sv. Floriana začali naši mladí hasiči novú súťažnú sezónu pod vedením nových trénerov Martina Benoviča a Miloša Rapanta. Sezóna začala vo Voderadoch jarným kolom hry Plameň. Súťažilo sa v štafete dvojíc a v požiarnom útoku s vodou, pričom sa z oboch disciplín sčítaval čas a určovalo sa výsledné poradie. V štafete...

Dňa 30. apríla 2024 sa naše hasíčatá zúčastnili školskej súťaže Mladý záchranár v Trnave. Bol to braný beh s disciplínami. Disciplíny boli písomné testy, streľba zo vzduchovky, zostrelenie terča pomocou džberovky, orientácia v teréne pomocou mapy a buzoli, prvá pomoc, volanie na linku tiesňového volania 112, nasádzanie plynových masiek CM3, núdzová...

V stredu 01.05.2024 nám bol občanom obce nahlásený uviaznutý srnec v potoku. Na miesto bol vyslaný Peugeot Boxer a štvorkolka + 3 hasiči. Počas výjazdu boli vyrozumený aj poľovníci. Po príjazde na miesto bolo zistené, že srnec sa pravdepodobne utopil. Hasičská jednotka vytiahla srnca na breh a vyčkala na príchod poľovníkov, ktorí si ďalej riešili...