HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Pomôž nám pomáhať 2% z daní

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

V nedeľu o 09:56 hod. nám bol správcom tenisových kurtov nahlásený bodavý hmyz, ktorý ohrozuje hráčov. Na miesto o 10:00 hod. vyrazil Peugeot Boxer + 3 hasiči. Prieskumom bolo zistené, že sa jedná o uletený roj včiel. Po kontakte s operačnou dôstojníčkou OS KR HaZZ Trnava sme kontaktovali včelára, ktorý si po roj príde. Správca bol poučený a...

Počas uplynulého víkendu sme sa podieľali na organizácii a zabezpečovaní bezpečnosti cestnej premávky na cyklistických pretekoch okolo Slovenska, ktoré prechádzali cez našu obec. Počas pretekov boli naši členovia rozmiestnení po križovatkách a taktiež asistovali zdravotnej službe pri páde cyklistov.

V piatok 29.3.2024 o 15:34 sme boli vyslaní na likvidáciu bodavého hmyzu na detskom ihrisku v Parku. Na miesto bola vyslaná štvorkolka +2 hasiči. Na likvidáciu ôs bol použitý sprej proti bodavému hmyzu. Následne sme skontrolovali aj ďalšie detské ihriská a vrátili sa na základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

Práca hasiča nie je iba o výjazdoch, akcii a adrenalíne. Neodmysliteľnou súčasťou hasiča je každodenné vzdelávanie a praktický výcvik, pri ktorom si precvičíme to čo sme sa naučili. Každý požiar je iný a my musíme vedieť ako sa pri ňom správať a ako postupovať. Nelineárne formy šírenia požiarov v interiéroch sú veľmi špecifické a nebezpečné. Preto...

Tak ako každý štvrtok sme mali hasičský tréning, ale tentokrát sa predsa len odlišoval od tých ostatných, ktoré sme mali tento rok. Keďže máme vonku pekné počasie, tak sme mohli zahájiť tohtoročne vonkajšie tréningy. Čo si budeme nahovárať, naša mládež najradšej trénuje požiarné útoky s vodou. Pokiaľ by ste mali záujem o hasičský šport, tak sa...