HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnilo previerkové cvičenie zamerané na akcieschopnosť hasičskej jednotky a likvidáciu požiaru lesného porastu. Vyhlásenie udalosti bolo o 09:06 hod. O 9:13 hod. na miesto udalosti vyrazilo Iveco Daily o počte 1+3. Príjazd na miesto udalosti bol o 9:16 hod. Druhá časť PC bola zameraná na použitie plávajúceho čerpadla z...

V pondelok 8. mája sme sa zúčastnili IMZ, ktoré organizoval DHZO Dobrá Voda. Spolu s nami sa výcviku zúčastnili aj DHZO Dolné Dubové, Kátlovce, Dobrá Voda, Dechtice, Dolná Krúpa a Horná Krúpa. Výcvik bol zameraný na požiar lesného porastu. Účelom bolo naučiť a zopakovať si problematiku hasenia lesných požiarov, preveriť si svoju techniku a...

V dňoch 5. a 6. mája sa 9 našich členov zúčastnilo na dvojdňovom výcviku pod záštitou Ministerstva vnútra SR vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru na Lešti. Tento výcvik bol zameraný na výcvikový trenažér SMOKE & NOISE, zásahy pri požiaroch aut, záchrany osôb pri hromadných nešťastiach, orientáciu v neznámom zadymenom priestore,...

Na jarnom kole súťažilo 24 družstiev, ktoré hneď na začiatku rozdelili do dvoch skupín. Náš tím dostal štartovné číslo 13, takže sme začali štafetou dvojíc. Pri prvom pokuse nám začalo pršať, čo nás neodradilo a náš výsledný čas bol 110,41 sekúnd, z toho sme mali 5 trestných sekúnd za nesprávne zmotanú hadicu. Na druhý pokus v štafete dvojíc sme...