VÝCVIK

Práca hasiča nie je iba o výjazdoch, akcii a adrenalíne. Neodmysliteľnou súčasťou hasiča je každodenné vzdelávanie a praktický výcvik, pri ktorom si precvičíme to čo sme sa naučili. Každý požiar je iný a my musíme vedieť ako sa pri ňom správať a ako postupovať. Nelineárne formy šírenia požiarov v interiéroch sú veľmi špecifické a nebezpečné. Preto...

V nedeľu 18. februára sme prijali pozvanie združenia Rescue Karpaty na cvičenie, ktoré bolo zamerané na záchranu väčšieho množstva osôb. Na cvičení sme sa zúčastnili s Ivecom Daily a Peugeotom Boxer + 7 hasičov. Po príjazde na miesto cvičenia a úvodnom brífingu sme sa rozdelili na menšie družstvá a začali sme postupne ošetrovať všetky osoby....

V stredu 7. februára sme podľa plánu zdokonaľovacej prípravy vykonali výcvik zameraný na likvidáciu požiaru a záchranu osoby zo zadymeného priestoru. Testovali sme zásah 1 "D" prúdom z hadice rýchleho zásahu, ktorý bol predĺžený o klasickú "D" hadicu. Na 4. poschodí bola nájdená osoba zo zlomenou nohou, bolo jej poskytnuté ošetrenie, nasadená...

V sobotu 2. februára sme po 2 rokoch absolvovali školenie prvej pomoci zamerané na zvládanie úrazov a poranení, s ktorými sa môžeme stretnúť pri našich výjazdoch. Pod taktovkou inštruktorov zo združenia Rescue Karpaty sme sa dozvedeli nové informácie v oblasti prvej pomoci, precvičili sme si správne vykonávanie kardio pulmonálnej resuscitácie a...

V stredu 17. januára sme v rámci zdokonaľovacej prípravy využili počasie a absolvovali výcvik na záchranu osoby, ktorá sa prepadla na miestnom rybníku pod ľad. Členovia našej jednotky si vyskúšali záchranu rôznymi spôsobmi ako napríklad pomocou chrbticovej dosky, rebríka, záchranného kolesa a taktiež aj sebazáchranu. Na cvičení sme si preverili...

Dňa 22.11.2023 o 17:51 hod. nám bol prostredníctvom Fireportu vyhlásený poplach na požiar digestora, ktorý sa rozšíril na celú kuchyňu v miestnosti pod poštou. O 17:57 hod. na miesto vyrazili postupne Iveco Daily + 4 hasiči, Tatra 815 + 3 hasiči a Peugeot Boxer + 2 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti sme prieskumom zistili, že sa jedná o...

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnilo previerkové cvičenie zamerané na akcieschopnosť hasičskej jednotky a likvidáciu požiaru lesného porastu. Vyhlásenie udalosti bolo o 09:06 hod. O 9:13 hod. na miesto udalosti vyrazilo Iveco Daily o počte 1+3. Príjazd na miesto udalosti bol o 9:16 hod. Druhá časť PC bola zameraná na použitie plávajúceho čerpadla z...

V pondelok 8. mája sme sa zúčastnili IMZ, ktoré organizoval DHZO Dobrá Voda. Spolu s nami sa výcviku zúčastnili aj DHZO Dolné Dubové, Kátlovce, Dobrá Voda, Dechtice, Dolná Krúpa a Horná Krúpa. Výcvik bol zameraný na požiar lesného porastu. Účelom bolo naučiť a zopakovať si problematiku hasenia lesných požiarov, preveriť si svoju techniku a...

V dňoch 5. a 6. mája sa 9 našich členov zúčastnilo na dvojdňovom výcviku pod záštitou Ministerstva vnútra SR vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru na Lešti. Tento výcvik bol zameraný na výcvikový trenažér SMOKE & NOISE, zásahy pri požiaroch aut, záchrany osôb pri hromadných nešťastiach, orientáciu v neznámom zadymenom priestore,...

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme vykonali výcvik zameraný na používanie "D-éčkového" systému v budovách a v prírodnom prostredí. Vyskúšali sme si nové vylepšenia a zároveň sme si zmerali aj funkčnosť týchto vylepšení. Pri prvom výcviku sme testovali napojenie "D" hadíc na hadicu rýchleho zásahu z Tatry 815 a tlakové straty na tomto vedení. Pri...