VÝCVIK

Dňa 22.11.2023 o 17:51 hod. nám bol prostredníctvom Fireportu vyhlásený poplach na požiar digestora, ktorý sa rozšíril na celú kuchyňu v miestnosti pod poštou. O 17:57 hod. na miesto vyrazili postupne Iveco Daily + 4 hasiči, Tatra 815 + 3 hasiči a Peugeot Boxer + 2 hasiči. Po príjazde na miesto udalosti sme prieskumom zistili, že sa jedná o...

Dňa 20.05.2023 sa uskutočnilo previerkové cvičenie zamerané na akcieschopnosť hasičskej jednotky a likvidáciu požiaru lesného porastu. Vyhlásenie udalosti bolo o 09:06 hod. O 9:13 hod. na miesto udalosti vyrazilo Iveco Daily o počte 1+3. Príjazd na miesto udalosti bol o 9:16 hod. Druhá časť PC bola zameraná na použitie plávajúceho čerpadla z...

V pondelok 8. mája sme sa zúčastnili IMZ, ktoré organizoval DHZO Dobrá Voda. Spolu s nami sa výcviku zúčastnili aj DHZO Dolné Dubové, Kátlovce, Dobrá Voda, Dechtice, Dolná Krúpa a Horná Krúpa. Výcvik bol zameraný na požiar lesného porastu. Účelom bolo naučiť a zopakovať si problematiku hasenia lesných požiarov, preveriť si svoju techniku a...

V dňoch 5. a 6. mája sa 9 našich členov zúčastnilo na dvojdňovom výcviku pod záštitou Ministerstva vnútra SR vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru na Lešti. Tento výcvik bol zameraný na výcvikový trenažér SMOKE & NOISE, zásahy pri požiaroch aut, záchrany osôb pri hromadných nešťastiach, orientáciu v neznámom zadymenom priestore,...

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme vykonali výcvik zameraný na používanie "D-éčkového" systému v budovách a v prírodnom prostredí. Vyskúšali sme si nové vylepšenia a zároveň sme si zmerali aj funkčnosť týchto vylepšení. Pri prvom výcviku sme testovali napojenie "D" hadíc na hadicu rýchleho zásahu z Tatry 815 a tlakové straty na tomto vedení. Pri...

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme sa zamerali na prácu s ručnými hasiacimi prístrojmi. Počas teoretickej časti sme si zopakovali účinky hasiacich látok, možnosti ich použitia a správne používanie hasiacich prístrojov ako aj ich pravidelnú prehliadku a odbornú kontrolu. Po teórii nasledovala praktická časť pod vedením veliteľa družstva Mareka,...

Po roku sme sa opäť vrátili do Šamorína, kde nás čakal ohňový trenažér Fire Dragon 7000. Jedná sa o špeciálny trenažér, na nácvik zvládania požiarov s nelineárnym šírením. V trenažéri boli nakonfigurované 3 pracoviská a to kuchyňa s požiarom fritézy, požiar pod schodiskom a požiar obývačky, kde na nás čakal jeden z nebezpečných javov pri požiaroch...

Začiatkom júla sa 7 našich členov zúčastnilo výcviku v zariadení Fire Dragon, ktoré slúži na simuláciu požiarov v uzavretých priestoroch. V rámci výcviku sme si prešli teoretickou časťou o zdolávaní požiarov v uzavretých priestoroch, praktickým výcvikom na prácu s prúdnicou a 3D hasením a nakoniec si každý z nás dva krát vyskúšal reálne situácie v...

Dňa 7.1. 2018 absolvovala výjazdová jednotka DHZO Jaslovské Bohunice výcvik s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením Weber. Členovia výjazdovej jednotky nadobudli teoretické informácie a praktické zručnosti o stabilizácií vozidla a práci s vyslobodzovacím zariadením. Naša jednotka bude naďalej pokračovať v cvičeniach, kde sa bude školiť na...

Dňa 10.10.2017 sa Dobrovoľný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice zúčastnil na súčinnostnom cvičení HaZZ Trnava a DHZO, ktoré organizovalo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Na cvičení sa precvičovala evakuácia osôb z priestorov Smolenického zámku, evakuácia osôb pomocou výškovej techniky, likvidácia požiaru strechy...