VÝCVIK

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme vykonali výcvik zameraný na používanie "D-éčkového" systému v budovách a v prírodnom prostredí. Vyskúšali sme si nové vylepšenia a zároveň sme si zmerali aj funkčnosť týchto vylepšení. Pri prvom výcviku sme testovali napojenie "D" hadíc na hadicu rýchleho zásahu z Tatry 815 a tlakové straty na tomto vedení. Pri...

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme sa zamerali na prácu s ručnými hasiacimi prístrojmi. Počas teoretickej časti sme si zopakovali účinky hasiacich látok, možnosti ich použitia a správne používanie hasiacich prístrojov ako aj ich pravidelnú prehliadku a odbornú kontrolu. Po teórii nasledovala praktická časť pod vedením veliteľa družstva Mareka,...

Po roku sme sa opäť vrátili do Šamorína, kde nás čakal ohňový trenažér Fire Dragon 7000. Jedná sa o špeciálny trenažér, na nácvik zvládania požiarov s nelineárnym šírením. V trenažéri boli nakonfigurované 3 pracoviská a to kuchyňa s požiarom fritézy, požiar pod schodiskom a požiar obývačky, kde na nás čakal jeden z nebezpečných javov pri požiaroch...

Začiatkom júla sa 7 našich členov zúčastnilo výcviku v zariadení Fire Dragon, ktoré slúži na simuláciu požiarov v uzavretých priestoroch. V rámci výcviku sme si prešli teoretickou časťou o zdolávaní požiarov v uzavretých priestoroch, praktickým výcvikom na prácu s prúdnicou a 3D hasením a nakoniec si každý z nás dva krát vyskúšal reálne situácie v...

Dňa 7.1. 2018 absolvovala výjazdová jednotka DHZO Jaslovské Bohunice výcvik s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením Weber. Členovia výjazdovej jednotky nadobudli teoretické informácie a praktické zručnosti o stabilizácií vozidla a práci s vyslobodzovacím zariadením. Naša jednotka bude naďalej pokračovať v cvičeniach, kde sa bude školiť na...

Dňa 10.10.2017 sa Dobrovoľný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice zúčastnil na súčinnostnom cvičení HaZZ Trnava a DHZO, ktoré organizovalo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Na cvičení sa precvičovala evakuácia osôb z priestorov Smolenického zámku, evakuácia osôb pomocou výškovej techniky, likvidácia požiaru strechy...

Dňa 26.09.2017 naša jednotka absolvovala školenie zamestnanom firmy EuroFire, ktorý členom vysvetlil ako správne narábať s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením a prakticky im ukázal možnosti tohto zariadenia.

Dňa 13.08.2017 sa výjazdová jednotka DHZO Jaslovské Bohunice zúčastnila na taktickom cvičení s témou, obsluha záchranarského člna. Jednotka vykonávala toto cvičenie na rieke Váh.

Dňa 4.11.2016 sa naša jednotka zúčastnila výcviku vo výcvikom stredisku Lešť. Naša výjazdová jednotka sa zdokonaľovala v hasení požiaru, prehľadávaní zadymeného priestoru, evakuácií osôb, vo zvládaní dopravných nehôd a ďalších vecí, s ktorými sa jednotka DHZO Jaslovské Bohunice pravidelne stretáva pri svojich zásahoch. Výcviku sa zúčastnilo 6...