Akcie hasičov z Jaslovských Bohuníc

Náš hasičský zbor je predovšetkým určený na hasenie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach. No okrem tejto činnosti sa počas celého roka podieľame na množstve obecných a kultúrnych akcii, kde pomáhame zabezpečovať bezpečnosť cestnej premávky, vykonávame protipožiarnu asistenčnú hliadku či ukážky pre deti a verejnosť. Okrem toho pracujeme aj s hasičskou mládežou, ktorá máva dva tréningy v týždni a množstvo súťaží počas celej sezóny. Viac o akciách v roku 2023 sa dozvieš nižšie

Akcie s našou účasťou

Súťaže mladých hasičov