3 metre k životu

Touto cestou chceme apelovať na všetkých vodičov v našej obci, aby sa vždy pri parkovaní zamysleli, či nechali dostatočný priestor na prejazd hasičských a záchranárskych vozidiel.