Dobrovoľný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice

Podľa projektu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek je náš zbor zaradení v kategórií A1, čo je najvyššia kategória na Slovensku. Z toho nám vyplýva povinnosť uskutočniť výjazd do 10 minút od vyhlásenia poplachu v počte 1+3. Naša výjazdová jednotka pravidelne vykonáva zdokonaľovaciu prípravu zameranú na zvládanie rôznych mimoriadnych udalostí. Taktiež sa podieľa pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcii v obci.


História Dobrovoľného hasičského zboru obce J. Bohunice

Začiatky výjazdovej jednotky siahajú do roku 2001, kedy vznikla v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinnosť zriadiť Obecný hasičský zbor - OHZ. V roku 2003 bola od Závodného hasičského útvaru EBO zakúpená staršia cisternová automobilová striekačka Karosa CAS 25. Postupom času bola dopĺňaná výstroj a výzbroj zboru o osobné ochranné pracovné pomôcky, čerpadlá, dýchaciu techniku, motorové píly, zdravotnícku výbavu a mnoho ďalších technických prostriedkov. Rok 2014 bol v našej histórii veľmi zaujímavým a významným rokom. V apríli 2014 prišlo k legislatívnemu premenovaniu z Obecného hasičského zboru na Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO. V tomto roku sme taktiež oslavovali 90. výročie vzniku zboru a pri tejto príležitosti nám bol starostkou obce p. Boženou Krajčovičovou odovzdaný technický automobil Peugeot Boxer. Už o rok neskôr v máji 2015 sme prevzali prvovýjazdové vozidlo CAS 15 Iveco Daily z rúk Ministra vnútra p. Róberta Kaliňáka, čím sa naša akcieschopnosť posunula na vyššiu úroveň. Posledné čo nám vo vozovom parku chýbalo bola veľkoobjemová cisterna. Obec koncom roka 2018 zakúpila staršiu Tatru 815, ktorá následne odišla vďaka Ministerstvu vnútra na repas a o pol roka neskôr sa nám vrátila krásne zrepasovaná. Koncom roka 2023 sa nám podarilo formou daru získať veliteľský automobil Škoda Octavia, ktorý je prioritne určený na výjazdy s použitím AED. Posledným kúskom skladačky, ktorý nám chýba je dokončenie novej hasičskej zbrojnice, ktoré je plánované na záver roka 2024.

Výjazdovú jednotku tvorí 20 preškolených členov, ktorý môžu zasahovať pri mimoriadnych udalostiach. Medzi týmito členmi nájdete aj troch profesionálnych a dvoch závodných hasičov.

V súčasnosti sa naša technika a výbava pohybuje naozaj na profesionálnej úrovni začo musíme poďakovať vedeniu našej obce a predovšetkým starostke p. Božene Krajčovičovej. V zbrojnici trávime naozaj obrovské množstvo času, no bez podpory pani starostky by to nebolo možné, ĎAKUJEME!

Velitelia DHZO

Ing. Peter Slivenský r. 2001 - 2020 - veliteľ jednotky DHZO Jaslovské Bohunice
Ing. Miloš Rapant r. 2020 - 2022 - poverený zastupovaním veliteľa jednotky DHZO Jaslovské Bohunice
Josef Plevza r. 2022 - 2023- veliteľ jednotky DHZO Jaslovské Bohunice
Milan Havrlent r. 2023 - súčasnosť - veliteľ jednotky DHZO Jaslovské Bohunice