Z našej práce

V sobotu 13. júla sme sa už tradične zúčastnili 13. ročníka gulášovej pohody, ktorú organizuje obec Jaslovské Bohunice. Tento rok sme nasadali do kuchárskej bitky nové ingrediencie a to konkrétne všetkých našich nových členov. Hlavnými kuchármi boli Roman Strečanský so svojim otcom. Napriek dovolenkovým obdobiam a teplému počasiu sa do akcie...

V rámci medzinárodného dňa detí sme aj tento rok navštívili materskú školu v našej obci. Predchádzajúce roky sme deťom ukázali menšie vozidlá, ktorými naša jednotka disponuje a tento rok sme aj napriek menším priestorom zobrali veľkú cisternu Tatru 815, aby si deti mohli obzrieť aj iné vozidlá. Deťom sme vysvetlili v čom spočíva práca hasičov,...

V sobotu 01. júna sme sa už tradične zúčastnili akcie MDD v J. Bohuniciach. Pre deti sme pripravili na ukážku všetky zásahové vozidlá, maketu horiaceho domčeku, ktorý si skúsili uhasiť a na záver penu. Po skončení akcie sme sa presunuli na námestie, kde sme skladali obecný Máj. Počas skladania nás veľmi milo prekvapila folklórna skupina Blavanka,...

Vo štvrtok 30. mája sme sa podieľali na zabezpečení procesie počas slávnosti Božieho tela. Osem hasičov bolo v uniformách v procesii a štyria hasiči s dvoma vozidlami zabezpečovali dopravu. Ďakujeme všetkým vodičom za ohľaduplnosť a spoluprácu.

Stavanie MÁJA

30.04.2024

Ako už býva tradíciou v našej obci sme v posledný aprílový deň prišli na námestie, kde nás čakala jasná úloha - postaviť obecný MÁJ. Začalo to sprievodom od športového areálu až po námestie, v ktorom nás zastupovala mládež a ženy. Počas toho sme si pripravili potrebné vybavenie, uviazali lano a čakali na pokyn. Behom pár minút sa okolo nás...

V sobotu 20. apríla sme sa zúčastnili na akcii Deň Zeme, ktorý každoročne organizuje obec. Tak ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili vo veľkom počte 21 členov. Po minulé roky sme pracovali s pílami, lezeckou i ťažkou technikou prevažne v miestnom potoku a jeho okolí. Tento rok sme sa rozdelili, polovička členov sa zúčastnila na obecnej akcii a...

Počas uplynulého víkendu sme sa podieľali na organizácii a zabezpečovaní bezpečnosti cestnej premávky na cyklistických pretekoch okolo Slovenska, ktoré prechádzali cez našu obec. Počas pretekov boli naši členovia rozmiestnení po križovatkách a taktiež asistovali zdravotnej službe pri páde cyklistov.

V sobotu 2. marca sme v spolupráci s organizáciou Rescue Karpaty zorganizovali ďalšie školenie poskytovania prvej pomoci. Avšak tento krát sa školenia zúčastnili naše ženy a mládež. Túto myšlienku vymyslel a uskutočnil náš člen Martin Benovič. Inštruktori Martin a Sisa prebrali celé základy prvej pomoci, predviedli správny postup prístupu a...

Dňa 24.2. 2024 sme sa zúčastnili na konferencii hasičského zboru v Turzovke. Na konferencii boli predstavené Modul záchrany pred povodňami s využitím člnov, Modul pozemného hlásenia lesných požiarov v prírodnom prostredí, Modul vysokokapacitného odčerpávania, Modul pátracích a záchranárskych činnosti stredného rozsahu, ETC dočasný núdzový tábor a...

V stredu 14. februára sme sa stali súčasťou výučbového procesu v Základnej škole. Dve prvácke triedy preberali písmenko "H" a tak prišli na rad hasiči. V rámci hodiny nám deti prečítali článok o Horskej záchrannej službe a zranenom lyžiarovi, ktorému poskytli ošetrenie. My sme deťom vysvetlili ako Horská záchranná služba pracuje a ukázali sme im...