Z našej práce

Naša lezecká skupina vykonala rizikové spílenie nebezpečného stromu na rybníku, ktorý visel nad chodníkom. Vďaka veľkej podpore obce naši hasiči disponujú všetkými potrebnými školeniami na túto činnosť. Veliteľ lezeckej skupiny vytvoril istenie a bezpečný pracovný priestor pre hasičov a postupne za pomoci lezeckej techniky bol strom bezpečne...

V piatok 3. februára sme sa prebudili do zasneženého rána. Na tento deň hlásili výstrahy pred silným vetrom i rannou poľadovicou. Preto sme ponúkli obci pomocnú ruku a začali sme s našou štvorkolkou odhŕňať sneh v kasárňach, na cyklochodníku, pri cintoríne v Paderovciach, ekodvor, garáže na Sídlisku a spojovaciu uličku medzi Bounickou a Záhradnou...

2% z daní

12.01.2023

Áno, aj 2% z daní je spôsob ako viete podporiť našu dobrovoľnú, výchovnú, pohybovú, preventívnu a školiteľskú činnosť. Týmto by sme Vám chceli poďakovať za každý spôsob podpory.

Tak ako každý rok, tak aj na záver roka 2022 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice, ktorej sa zúčastnilo 28 členov a 5 detí. Pozvánku prijala aj pani starostka Božena Krajčovičová, ktorá oboznámila členov s prebiehajúcimi prácami na hasičskej zbrojnici a zároveň vyslovila poďakovanie za výbornú...

Po Covidovej pauze sa v našej obci konal tradičný lampiónový sprievod, ktorý začal pred poštou a prechádzal cez celú obec až do kultúrneho domu v miestnej časti Paderovce. Obec pripravila na cyklochodníku miesta na vešanie lampiónov. Toto miesto sme priebežne kontrolovali a dohliadali na bezpečný priebeh. Taktiež sme počas celého sprievodu...

V stredu 23.06.2021 krátko po pol 5 nám bol občanmi obce a zároveň aj operačným strediskom nahlásený požiar rodinného domu v radovej zástavbe. Už o 3 minúty neskôr sme vyrazili na miesto s prvým vozidlom Iveco Daily a tromi hasičmi. Pri výjazde z areálu kasárni na hlavnú cestu sa nám naskytol pohľad, na ktorý nikdy nezabudneme. Prakticky z opačného...