Z našej práce

V stredu 14. februára sme sa stali súčasťou výučbového procesu v Základnej škole. Dve prvácke triedy preberali písmenko "H" a tak prišli na rad hasiči. V rámci hodiny nám deti prečítali článok o Horskej záchrannej službe a zranenom lyžiarovi, ktorému poskytli ošetrenie. My sme deťom vysvetlili ako Horská záchranná služba pracuje a ukázali sme im...

Aj v tomto roku máš možnosť podporiť náš zbor 2% z daní a tým priložiť ruku k záchrane života, zdravia či majetku našich občanov, ale taktiež podporíš našu výchovnú, pohybovú a preventívnu činnosť s mládežou.

Tak ako každý rok, tak aj na záver roka 2023 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice, ktorej sa zúčastnilo 27 členov a 10 detí. Zo schôdze sa pre chorobu ospravedlnila pani starostka Božena Krajčovičová. Namiesto pani starostky sa schôdze zúčastnil jej zástupca, ktorý oboznámi členov s...

Aj tento rok sa v našej obci konal tradičný lampiónový sprievod, ktorý začal pred poštou a prechádzal cez celú obec až na cyklochodník smerom do Paderoviec. Obec pripravila na cyklochodníku miesta na vešanie lampiónov. Toto miesto sme priebežne kontrolovali a dohliadali na bezpečný priebeh. Taktiež sme počas celého sprievodu zabezpečovali dopravu a...

V piatok 29.09.2023 sme zavítali do základnej školy v Jaslovských Bohuniciach. Pre dve triedy prváčikov sme spravili ukážku počas ktorej sme im vysvetlili v čom spočíva práca hasičov. Vysvetlili sme im ktoré tiesňové telefónne čísla majú využívať v prípade núdze. Taktiež sme zodpovedali množstvo ich otázok. Na záver mali možnosť si vyskúšať našu...

Deň 09. september 2023 sa zapíše do novodobých dejín nášho zboru. Po dlhých jedenástich rokoch sa nepredstaviteľné stalo skutočnosťou. Zložili sme súťažné družstvo mužov na súťaž o pohár starostu obce Kátlovce v požiarnom útoku s vodou. Po skvelých výsledkoch našej mládeže a neustálom nabádaní detí aby sme vyskladali družstvo mužov sa to aj napriek...

Vo štvrtok 8. júna sme sa podieľali na zabezpečení procesie počas slávnosti Božieho tela. Desať hasičov bolo v uniformách v procesii a štyria hasiči s dvoma vozidlami zabezpečovali dopravu. Ďakujeme všetkým vodičom za ohľaduplnosť a spoluprácu.

V utorok 6. júna sme boli obcou vyslaní ako výpomoc k firme na ul. Šidúnky, kde bol znova problém so zapchanou kanalizáciou. Na miesto sme vyrazili s Tatrou 815 + 2 hasiči. Po príjazde na ulicu sme v spolupráci s firmou prepchávali jednotlivé časti kanalizácie, odkiaľ sme povyťahovali rôzne handry a bordel. Po 3 hodinách sa nám v spolupráci s...

Tak ako každý rok aj tento sme sa zapojili do niekoľkých akcií, kde sme sa venovali deťom v rámci Medzinárodného dňa detí. Začali sme štvrtok 1. júna v Materskej škole v Jaslovských Bohuniciach, kde sme predstavili činnosť hasičov, ukázali im našu výstroj, výbavu a techniku. Na záver sme pre deti pripravili obľúbenú penu.
V piatok 2. júna nás Hasiči...