Krúžok mladých hasičov a ich činnosť

Prvú septembrovú sobotu sme sa opäť zúčastnili už 11. ročníka Memoriálu zaslúžilých členov DHZ v Špačinciach. Súťažili sme v kráľovskej disciplíne požiarny útok s vodou, pričom na štart sme postavili jedno 8 členné družstvo mládežníkov a 2 náhradníkov, ktorí súťažili v druhom pokuse. V prvom útoku sme dosiahli výborný čas 17:39s, čo v priebežnom...

Poslednú augustovú sobotu sme sa zúčastnili memoriálu v Bučanoch v disciplíne požiarny útok s vodou. Nakoľko sú prázdniny, tak sa naše družstvo zúčastnilo v obmedzenom počte. Prvý pokus sme mali najlepší, ale nakoľko neboli nachystané sklopné terče, tak sme museli pokus opakovať a výsledný čas bol 19:72. V druhom pokuse sme mali problémy s...

V poradí tretí ročník "Hasičskej stanovačky" sa konal od 14. do 16. júla 2023 na našom tradičnom mieste v Maduniciach. Tento ročník bol iný ako pominulé roky, nakoľko s nami stanovalo aj DHZ Dolné Dubové a hasičská mládež si medzi sebou utužovala kamarátske vzťahy. V piatok po rozložení stanov (dokopy ich bolo 15), sme založili oheň, aby sme si...

Tohtoročné letné kolo hry Plameň sa konalo v sobotu 24. júna v obci Zeleneč. Všetky štartovacie družstvá museli prekonať štafetu na 400m s prekážkami a útok podľa pravidiel CTIF. Na štart sme postavili 9 členné družstvo zložené z 4 dievčat a 5 chlapcov, ktoré súťažilo v kategórii chlapci. Naša hasičská mládež vzorne reprezentovala našu obec a zbor,...

Na jarnom kole súťažilo 24 družstiev, ktoré hneď na začiatku rozdelili do dvoch skupín. Náš tím dostal štartovné číslo 13, takže sme začali štafetou dvojíc. Pri prvom pokuse nám začalo pršať, čo nás neodradilo a náš výsledný čas bol 110,41 sekúnd, z toho sme mali 5 trestných sekúnd za nesprávne zmotanú hadicu. Na druhý pokus v štafete dvojíc sme...

V sobotu sa naša mládež zúčastnila branného preteku v Gáni. Počasie nám vôbec neprialo. Dievčatá vyštartovali vtedy, keď začalo najviac pršať. Brodili sa cez polia, lúky s vysokou trávou, ale ani to im nezobralo úsmev z tváre. Keď malo štartovať chlapčenské družstvo, tak to vyzeralo, že sa počasie umúdri, ale mýlili sme sa, tiež pretekali v daždi....

Prví apríloví deň sa naša hasičská mládež rozhodla zúčastniť branného preteku mladých hasičov v Malinove. Na štart sa nasadilo jedno dievčenské a jedno chlapčenské družstvo. Oproti preteku v Blatnom boli niektoré disciplíny nové (Civilná ochrana – Rozoznávanie varovných signálov, viazanie uzlu "skracovačka" a určovanie hasiacich prístrojov – aké...

Po štvrť ročnej prestávke sme sa zúčastnili prvej našej "Školovice" v priestoroch Základnej školy v Bučanoch. Trať zo siedmimi stanoviskami (zapájanie sacieho vedenia, spájanie technických prostriedkov, viazanie uzlov, preskok cez priekopu, štafeta dvojíc, zhadzovanie kolkov s hadicami a určovanie technických prostriedkov) boli porozdeľované na...

Na záver súťažného ročníka sme pre naše deti pripravili 0. ročník súťaže detský železný hasič. Na štart sa postavilo 14 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily a šikovnosť v dvoch kolách. V prvom kole mal každý súťažiaci 2 pokusy na zdolanie ôsmich disciplín. Za nesprávne zdolanie prekážky nasledovali trestné body. V druhom kole sa museli deti...

Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice touto cestou vyjadruje veľké poďakovanie za sponzorský dar venovaný našej hasičskej mládeži vo forme teplákových súprav, ktoré nám odovzdala p. Alžbeta Novota z firmy Pyronova s. r. o.