Krúžok mladých hasičov a ich činnosť

Po štvrť ročnej prestávke sme sa zúčastnili prvej našej "Školovice" v priestoroch Základnej školy v Bučanoch. Trať zo siedmimi stanoviskami (zapájanie sacieho vedenia, spájanie technických prostriedkov, viazanie uzlov, preskok cez priekopu, štafeta dvojíc, zhadzovanie kolkov s hadicami a určovanie technických prostriedkov) boli porozdeľované na...

Na záver súťažného ročníka sme pre naše deti pripravili 0. ročník súťaže detský železný hasič. Na štart sa postavilo 14 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily a šikovnosť v dvoch kolách. V prvom kole mal každý súťažiaci 2 pokusy na zdolanie ôsmich disciplín. Za nesprávne zdolanie prekážky nasledovali trestné body. V druhom kole sa museli deti...

Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice touto cestou vyjadruje veľké poďakovanie za sponzorský dar venovaný našej hasičskej mládeži vo forme teplákových súprav, ktoré nám odovzdala p. Alžbeta Novota z firmy Pyronova s. r. o.

V sobotu 8. októbra 2022 sme sa zúčastnili 13. ročníka branného preteku mladých hasičov. Je to vôbec po prvý krát čo sme sa takejto súťaže zúčastnili. Trať bola dlhá približne 2,3 km a našu mládež čakalo 8 stanovíšť s rôznymi disciplínami. Družstvo sa skladalo so 4 mladých hasičov a podarilo sa nám nasadiť tri družstvá. Na prvom stanovisku bola...

V našej obci sa 17. septembra 2022 uskutočnili prvý krát preteky Jesenného kola Hry Plameň, ktorú organizuje Dobrovoľná požiarna ochrana v Trnave. S prípravami sa začalo už v piatok podvečer s Andreou Matovičovou, ktorej pomáhali členovia DHZ Jaslovské Bohunice. V sobotu skoro ráno sa s prípravami pokračovalo, aby bolo všetko pripravené na dlho...

V Špačinciach sme sa 3. septembra 2022 zúčastnili 10. ročníka Memoriálu zaslúžilých členov DHZ. V našej dočasnej "hasičárni" sme sa stretli už okolo obeda, aby sme stihli všetko zbaliť a naložiť. Na toto všetko dohliadala Andrea Klčová. Po dorazení do Špačiniec a registrácií sme začali z rozcvičkou za pomoci Maja Minčiča. Zostavili sme jedno...

Opäť po roku sa naše družstvo mladých hasičov zúčastnilo Memoriálu Františka Kuboviča v Bučanoch. Tento krát nastúpilo jedno družstvo z Jaslovských Bohuníc a druhé družstvo sme vytvorili za pomoci mladých hasičov zo Špačiniec. V druhom družstve boli 4 členovia od nás a 4 členovia zo Špačiniec. V požiarnom útoku sme mali dva pokusy. Prvé družstvo...

Na Letné kolo Hry Plameň sme začali trénovať pre nás úplne nové disciplíny približne dva týždne pred spomínanými pretekmi, čo boli nakoniec iba dva tréningy. Na Požiarny útok CTIF, sme si svojpomocne vyrobili prekážky. Poďakovanie patrí hlavne Petrovi Junasovi, ktorý sa najviac podieľal na výrobe prekážok. V tejto disciplíne bolo dôležité, aby celé...

Na súťaž v jarnom kole hry Plameň, ktoré sa konalo vo Voderadoch nastúpilo naše družstvo už pod taktovkou nových trénerov, Martina Benoviča a Aleny Fujalovej. Súťažilo sa v Požiarnom útoku s vodou. S touto disciplínou sme už mali skúsenosti, aj keď iba malé. Prvý pokus sme mali aj s trestnými bodmi, nakoľko naše útočníčky spravili prešľap a tuto...

V Bučanoch sa naše novo vytvorené družstvo zúčastnilo svojich prvých pretekov. Súťažilo sa v Požiarnom útoku s vodou. Podarilo sa nám zostaviť dve kombinované družstvá. Každé družstvo vykonávalo disciplínu s náradím, ktoré sme postupne dokupovali, vrátane motorovej striekačky, ktorá bola repasovaná pomocou našich starších a skúsenejších členov....