Krúžok mladých hasičov a ich činnosť

V sobotu 8. júna sa naša mládež zúčastnila územného kola hry plameň, ktoré sa konalo v Bučanoch. Súťažilo sa v dvoch disciplínach a to požiarny útok s prekážkami CTIF a štafeta na 400 metrov s prekážkami. Na štart sme postavili 9 členné mužstvo pričom na obe disciplíny sme mali dva pokusy. Lepší z časov sa započítal do hodnotenia. Do celkového...

V sobotu na sviatok patróna hasičov sv. Floriana začali naši mladí hasiči novú súťažnú sezónu pod vedením nových trénerov Martina Benoviča a Miloša Rapanta. Sezóna začala vo Voderadoch jarným kolom hry Plameň. Súťažilo sa v štafete dvojíc a v požiarnom útoku s vodou, pričom sa z oboch disciplín sčítaval čas a určovalo sa výsledné poradie. V štafete...

Dňa 30. apríla 2024 sa naše hasíčatá zúčastnili školskej súťaže Mladý záchranár v Trnave. Bol to braný beh s disciplínami. Disciplíny boli písomné testy, streľba zo vzduchovky, zostrelenie terča pomocou džberovky, orientácia v teréne pomocou mapy a buzoli, prvá pomoc, volanie na linku tiesňového volania 112, nasádzanie plynových masiek CM3, núdzová...

Tak ako každý štvrtok sme mali hasičský tréning, ale tentokrát sa predsa len odlišoval od tých ostatných, ktoré sme mali tento rok. Keďže máme vonku pekné počasie, tak sme mohli zahájiť tohtoročne vonkajšie tréningy. Čo si budeme nahovárať, naša mládež najradšej trénuje požiarné útoky s vodou. Pokiaľ by ste mali záujem o hasičský šport, tak sa...

Dňa 09. marca 2024 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže Chodbovica v Senici. Disciplíny boli podobné ako na Školovici v Bučanoch, až na disciplínu loďky, v ktorej sa súťažiaci pomocou dvoch žineniek museli prepraviť z jedného brehu rieky na druhý. Súťaže sa zúčastnilo 55 družstiev. My sme na štart postavili jedno družstvo, no na stupni víťazov sme sa...

Prvá súťaž v roku 2024 bola Školovica v Bučanoch. Disciplíny a aj rozloženie disciplín bolo totožné ako minulý rok. Náš vedúcko Filip pomáhal ako rozhodca a trénerka Renáta bola hlavný časomerač. S obidvomi družstvami si zabehal Martin. Dievčáta Linda, Lucia, Sabina a nová členka Rebeka skončili na na predposlednom 15. mieste, pretože mali až 40...

Prvú februárovú nedeľu sme pozmenili florbal za volejbal a futbal. Aj vďaka nášmu členovi Oliverovi prišli na tréning takmer všetky hasíčata a spolu strávili športovaním dve hodiny.

Posledný štvrtok v tomto roku bol iný ako tie ostatné. Vďaka krásnemu počasiu sme telocvičňu vymenili za turistiku. Naši členovia Miroslav Klč a Peter Junas sa rozhodli zobrať našu hasičskú mládež na Rozhľadňu do Chtelnice. Tento výlet zavŕšili opekačkou. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať za super nápad a verím, že takýchto turistických výletov...

Po minulo ročnom úspešnom Detskom Železnom hasičovi, sme aj tento rok usporiadali súťaž pre našu hasičskú mládež. Pred obedom sme začali chystať súťažnú dráhu, kde sme zakomponovali rôzne prekážky, s ktorými sa stretávajú na súťažiach počas celej sezóny. Táto prvá disciplína sa išla na dva pokusy. Ďalšia disciplína bolo viazanie uzlov na čas a...

V sobotu 7.10 sa päť hasičských detí zúčastnilo na majstrovstvách Slovenska v discgolfe. Tento šport deťom predstavili učitelia v základnej škole, ktorí to aj organizovali. Všetky deti boli odmenené medailou, ktorú im zavesila na krk pani starostka. Všetky deti súťažili v kategórii do 15 rokov. Naše hasičatá sa umiestnili na miestach: 2. miesto...