3 metre k životu

28.11.2021

Touto cestou chceme apelovať na všetkých vodičov v našej obci, aby sa vždy pri parkovaní zamysleli, či nechali dostatočný priestor na prejazd hasičských a záchranárskych vozidiel. 

Najčastejšie sa s problémom stretávame v kasárňach, kde vozidlá parkujú oproti našim garážam, či v zákrutách pri vjazde do kasární. Pri garážach máme betónový múrik, kvôli ktorému nemôžeme s cisternou po výjazde z garáže točiť doprava a preto sa otáčame v priestoroch pred garážami. Keď nám tam zaparkujete spôsobí to rovnaký problém, aký nám spôsobil báger pri poslednom požiari.

Klasická skladba výjazdu hasičskej techniky pri požiari je taká, že na miesto ako prvé vozidlo vyráža tzv. prvý stroj. Jedná sa o menšie a rýchlejšie vozidlo, ktoré je vybavené rôznymi technickými prostriedkami na prvotný zásah pri všetkých typoch zásahov. V našom prípade sa jedná o vozidlo Iveco Daily, ktoré napriek veľkému množstvu úprav a dopĺňaní vybavenia disponuje iba 750 litrami vody. Tento objem vody pri kvalitnej práci s prúdnicou a útočným vedením vydrží v závislosti od intenzity požiaru od 2 do 7 minút. Preto je absolútne kľúčové aby pri rozsiahlejších požiaroch dorazila na miesto cisterna s 9000 litrami vody v čo najkratšom možnom čase. Ak sa v spomenutom časovom úseku nepodarí prísť na miesto s cisternou je veliteľ zásahu nútený stiahnuť zasahujúcich hasičov, aby chránil ich zdravie a musí prerušiť hasenie, čo môže mať za následok veľké škody na majetku a nedaj Bože aj straty na životoch.

V našom prípade cisternu predstavuje vozidlo Tatra 815, ktorá je široká 2,6 metra a dlhá 8,8 metra. Predovšetkým dĺžka vozidla nám spôsobuje problémy, ak nie je dostatočný priestor v zákrutách sme nútení vozidlo odstaviť a ťahať hadicové vedenie niekoľko metrov, čoho dôsledkom je časová strata.

Aj na pohľad správne zaparkované auto, ktoré nechá vedľa seba priestor 3 metre, avšak je zaparkované blízko križovatky nám môže zabrániť v pokračovaní na miesto alebo nás prinúti ísť dlhšou trasou. V našich podmienkach sa jedná najčastejšie o križovatku ulíc Orechová a Nová. Samotná Orechová ulica je veľmi úzka a ako náhle tam zaparkuje aj menšie osobné vozidlo na ceste, ulica sa stáva okamžite neprejazdná pre našu cisternu a menšie Iveco má značne sťažený prejazd. V prípade, že tam zaparkuje dodávka resp. širšie osobné vozidlo sme nútení to obísť okolo kostola cez Novú ulicu čo je výrazná časová strata. Ďalším problémom je spomínaná križovatka, kde je na Novej ulici často zaparkované vozidlo v blízkosti križovatky. Toto je ten najhorší prípad, ktorý nás môže postretnúť a to z toho dôvodu, že ak sa nebude dať odbočiť na Novú ulicu ani pokračovať po Orechovej ulici, budeme nútení cúvať naspäť až na hlavnú ulicu.

Rovnaké problémy sa spájajú aj s ulicami na panských dieloch, kde sú križovatky veľmi blízko vedľa seba. Pri rožných rodinných domoch často parkujú vozidlá, ktoré priamo zasahujú do križovatky. V týchto prípadoch sa na danú ulicu pre dĺžku vozidla ani nedostaneme. Taktiež prosíme vodičov aby nikdy neparkovali vozidlá oproti sebe, čím príde k zablokovaniu aj širokej cesty. S takýmito situáciami sa stretávame najčastejšie na ulici Nová a Hlavná Jaslovce.

Touto cestou chceme preventívne vplývať na vodičov, aby pri parkovaní vozidla naozaj dbali na ponechanie dostatočného priestoru pre hasičské vozidlá a vozidlá záchrannej služby. Z praxe vieme, že zaparkovanie "iba na dve minútky" spôsobí najčastejšie problémy. Preto prosíme vodičov aby nepoužívali výstražné smerovky na ospravedlnenie svojho parkovania, ale radšej správne zaparkovali a prešli pár metrov navyše. Verte, že takto zaparkované auto nás môže zdržať na 3-5 minút, kým vodič spozoruje, že sa jedná o jeho vozidlo, vybehne von a preparkuje. Pri krízových situáciách naozaj nestihnete preparkovať. Taktiež treba brať do úvahy, že pri väčších požiaroch nám prichádzajú na pomoc profesionálni hasiči z Trnavy, kde napríklad výšková technika má dĺžku vozidla až 10 metrov a šírku 2,5 metra. Na rozloženie tejto plošiny je potrebný bočný priestor až 6 metrov.

Správnym parkovaním dokážete aj vy zachraňovať životy!

Autor článku: Ing. Miloš Rapant