Deň Zeme 2023

22.04.2023

Tak ako každý rok aj tento sme sa zapojili do dňa Zeme organizovaného obcou Jaslovské Bohunice.  O 8:30 sme sa stretli v zbrojnici, kde sme si pripravili všetku techniku a pred deviatou sme vyrazili v počte 10 dospelých + 6 detí pred budovu pošty, kde sme sa zvítali s ostatnými spolkami a občanmi. Ako býva zvykom, vďaka našej zručnosti a technike sme boli pridelení k potoku Blava smerom k mlynu. Minulý rok sme vyčistili celé okolie mlyna, kde sa teraz črtá oddychová zóna. Po rozložení techniky na mieste určenia sme do potoka nasadili jedného mladého, jedného zabehnutého a jedného skúseného hasiča v suchom obleku, štyroch pilčíkov a pustili sme sa do vyťahovania masívnych a vodou nasiaknutých stromov. Naše deti neúnavne odpratávali konáre a onedlho zostávali za nami kopy dobre odvedenej roboty. Počas prác sme pravidelne dopĺňali výborný čaj a ešte lepšie piškóty. Počasie prialo a tak nás prišli na miesto pozrieť aj naše rodiny a zrazu bol mlyn plný hasičov. Po ukončení prác sme si odbehli na výborný obed a koláče, ktoré pre nás pripravila jednota dôchodcov, začo im veľmi pekne ďakujeme. A po obede nás čakali ešte 2 hodiny čistenia a dezinfikovania suchých oblekov, čistenie motorových píl, dopĺňanie PHM a príprava prostriedkov do pohotovosti pre výjazd, čo trvalo do 15-tej hodiny.

Viac fotiek nájdeš na našom Facebook.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant