Didaktické hry a účelové cvičenie v Základnej škole J. Bohunice

03.10.2023

Začiatkom októbra sa naša hasičská mládež zúčastnila didaktických hier a účelového cvičenia v Základnej škole s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach. Na praktickej časti si pre svojich mladších spolužiakov pripravili rôzne stanovištia, kde im vysvetlili o čom je hasičská robota. Spolužiaci mali možnosť nachvíľu vyskúšať, aké je to byť hasičom. Na ďalšom stanovišti boli prevádzané základné techniky prvej pomoci. Aj vďaka takýmto činnostiam nám vyrastajú naši nasledovníci. Ďakujeme našim mladým hasičom za ich prístup a ochotu odovzdávať informácie ďalej. 

Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant