Neodkladná zdravotná starostlivosť

23.12.2022

Poradové číslo výjazdu: 27

V piatok 23.12.2022 o 23:07 hod. nám bola operátorom Záchrannej zdravotnej služby nahlásená osoba v bezvedomí bez známok života. O 23:11 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily s AED + 2 hasiči a o 23:13 hod. Polaris Ranger + 2 hasiči. Na miesto sme dorazili súčasne s posádkou RZP, kde sme na pokyn zdravotníckeho záchranára začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Po príjazde posádky RLP prevzala velenie zásahu lekárka, ktorá doplnila liečbu a pokračovali sme v KPR. Neskôr sme na pokyn lekárky ukončili KPR, žiaľ neúspešne. Po spísaní údajov a zbalení vecných prostriedkov sa hasičská jednotka vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant