Lampiónový sprievod

12.11.2023

Aj tento rok sa v našej obci konal tradičný lampiónový sprievod, ktorý začal pred poštou a prechádzal cez celú obec až na cyklochodník smerom do Paderoviec. Obec pripravila na cyklochodníku miesta na vešanie lampiónov. Toto miesto sme priebežne kontrolovali a dohliadali na bezpečný priebeh. Taktiež sme počas celého sprievodu zabezpečovali dopravu a bezpečnosť všetkých ľudí. Ďakujeme všetkým za bezproblémový priebeh a dodržiavanie našich pokynov.

Viac fotiek nájdeš na našom Facebook.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant