Letné kolo hry Plameň 2022 v Špačinciach

28.05.2022

Na Letné kolo Hry Plameň sme začali trénovať pre nás úplne nové disciplíny približne dva týždne pred spomínanými pretekmi, čo boli nakoniec iba dva tréningy. Na Požiarny útok CTIF, sme si svojpomocne vyrobili prekážky. Poďakovanie patrí hlavne Petrovi Junasovi, ktorý sa najviac podieľal na výrobe prekážok. V tejto disciplíne bolo dôležité, aby celé družstvo spolupracovalo a nemohlo sa počas vykonávanej disciplíny rozprávať. Podľa nás bolo pre našich mladých hasičov najťažšie aby vydržali chvíľu bez rozprávania. Každé družstvo malo dva pokusy a do celkového hodnotenia sa zarátal lepší čas. Druhá disciplína bola Štafeta na 400 m s prekážkami. Aj túto disciplínu sme mohli trénovať vďaka prekážkam, ktoré sme si svojpomocne zohnali a vyrobili. Každé družstvo malo dva pokusy a do celkového hodnotenia sa zarátaval lepší čas. Hodnotenie bolo CTIF + Štafeta, z čoho sa určilo výsledné bodovanie družstva. Napriek dlhému čakaniu na výsledky sme v Územnom kole hry Plameň v Špačinciach obsadili zaslúžené 3. miesto.

Autor článku: Ing. Renáta Havrlent Lecová