Memoriál Františka Kuboviča v Bučanoch 2022

27.08.2022

Opäť po roku sa naše družstvo mladých hasičov zúčastnilo Memoriálu Františka Kuboviča v Bučanoch. Tento krát nastúpilo jedno družstvo z Jaslovských Bohuníc a druhé družstvo sme vytvorili za pomoci mladých hasičov zo Špačiniec. V druhom družstve boli 4 členovia od nás a 4 členovia zo Špačiniec. V požiarnom útoku sme mali dva pokusy. Prvé družstvo malo v prvom pokuse čas 17.72 sekúnd, čo bol jeden z našich najlepších časov. Zmiešané družstvo malo prvý čas 19.40 sekúnd. V druhom pokuse sme sa zlepšili a výsledný čas bol doposiaľ náš najlepší a to 16.79 sekúnd. Už sme sa predčasne radovali, že by sme mohli byť na treťom mieste, ale družstvo z Maduníc nás nakoniec o 0,14 sekúnd posunulo až na 4. miesto. Zmiešané družstvo malo druhý čas 22.75 sekúnd a celkovo sa umiestnilo na 7. mieste. Memoriálu sa v kategórií dorast zúčastnilo celkovo 13. družstiev. Musíme podotknúť, že na prvom mieste sa umiestnilo čisto dievčenské družstvo zo Zelenča s famóznym časom 14.90 sekúnd. Naše družstvo to zhodnotilo, že máme ešte čo zlepšovať. Veľké ďakujem patrí naším mladým hasičom za disciplínu a vzorné reprezentovanie v nových dresoch a taktiež Petrovi Junasovi, Miroslavovi Klčovi a Marošovi Nadáskému za to, že pomohli s prípravou techniky na súťaž a aj na súťaži.

Krátke video zo súťaže: Instagram

Viac sa dočítaš na našom Facebooku.

Autor článku: Ing. Renáta Havrlent Lecová