Memoriál Františka Kuboviča v Bučanoch

25.08.2021

V Bučanoch sa naše novo vytvorené družstvo zúčastnilo svojich prvých pretekov. Súťažilo sa v Požiarnom útoku s vodou. Podarilo sa nám zostaviť dve kombinované družstvá. Každé družstvo vykonávalo disciplínu s náradím, ktoré sme postupne dokupovali, vrátane motorovej striekačky, ktorá bola repasovaná pomocou našich starších a skúsenejších členov. Každé družstvo malo dva pokusy a do celkového hodnotenia sa zarátaval lepší čas. Vďaka skúsenostiam, ktoré mladým hasičom vštiepil ich prvý tréner Marek Jablonický sa podarilo obsadiť 3. miesto a 5. miesto. Nie len pre našich mladých hasičov, ale aj pre nás, rodičov a ostatných členov to bol veľký úspech, nakoľko sme začali trénovať iba chvíľu pred pretekmi. Mladých hasičov sme prišli podporiť vo veľmi veľkom počte a dokážeme tvrdiť, že sme mali najväčšiu základňu fanúšikov. 

Autor článku: Ing. Renáta Havrlent Lecová