Ochrana pred požiarmi v bytoch a v rodinných domoch

21.11.2021

Niekedy stačí naozaj málo a z bežnej situácie sa môže stať hotová katastrofa. V tomto príspevku sa Vás pokúsime upozorniť na všetky maličkosti, ktoré môžu viesť k požiarom v domácnostiach.

V prípade, že vznikne požiar a nie je vo Vašich silách ho uhasiť, bezodkladne to ohláste na telefónne číslo 150 alebo 112. Menšie požiare môžete ohlásiť veliteľovi jednotky na poplachovom čísle 0908 799 055. Avšak požiare vozidiel, rodinných domov, bytov, garáži a pod. je vhodné oznámiť na čísle 150, nakoľko operačné stredisko vysiela na miesto súčasne nás aj profesionálnych hasičov. Operačnému dôstojníkov sa snažte nahlásiť situáciu čo najpresnejšie, to znamená či sa v objekte nachádzajú osoby a o aký požiar sa jedná (požiar strechy, krbu, elektrického spotrebiča a pod.). Ak sa jedná o požiar v bytovom dome uveďte, na ktorom poschodí požiar vznikol. Ak už požiar prebieha v prvom rade chráňte svoje zdravie, život a až potom majetok.

Pri požiaroch v bytových domoch pred otvorením dverí vyskúšajte opatrne ich teplotu. Ak sú dvere teplé znamená to, že požiar už prebieha na opačnej strane dverí. V tomto prípade neotvárajte dvere a pokúste sa ich utesniť mokrým uterákom, čím znížite šancu dostať sa dymu do Vášho bytu. Je potrebné si uvedomiť, že dvere tvoria prekážku pre požiar. Či požiar vznikol niekde na chodbe alebo priamo vo Vašom byte, snažte sa za sebou zatvárať všetky dvere, spomalíte tým šírenie požiaru a získate čas na útek do bezpečia. Ak ste utesnili dvere pokúste sa dostať na balkón alebo do okna a snažte na seba upozorniť kričaním, mávaním alebo vyhadzovaním malých predmetov. Ak sa stala situácia, že Váš byt je otočený na opačnú stranu a nevidíte žiadne záchranné zložky, oznámte to operačnému dôstojníkovi na čísle 150, ktorý túto informáciu posunie veliteľovi zásahu. Nikdy neotvárajte dvere dokiaľ Vám na ne nezabúchajú hasiči, ktorí Vás odvedú do bezpečia. V prípade, že môžete dvere otvoriť a chodba nie je silne zadymená využite schodisko na únik von z bytového domu. Počas úteku sa snažte upozorniť maximum Vašich susedov na požiar kričaním resp. búchaním na dvere. Nikdy sa nepokúšajte dostať do vyšších poschodí cez dym, stačí zopár nádychov a stratíte vedomie. Ak je chodba mierne zadymená, prekryte si dýchacie cesty mokrým uterákom, handrou alebo oblečením. Chyťte sa steny, ktorá Vám umožní lepšiu orientáciu v zadymenom priestore a snažte sa držať čo najnižšie, nakoľko splodiny horenia sa hromadia vo vyšších miestach. Na únik nepoužívajte výťah nakoľko môže prísť k jeho zaseknutiu a Vášmu uväzneniu. Po opustení bytového domu sa v žiadnom prípade nevracajte naspať.

Veľa požiarov taktiež vzniká pri varení a pečení. Vzplanutie oleja počas varenia vždy vyľaká a prvé čo človeka inštinktívne napadne je napustiť pohár vody a pokúsiť sa požiar uhasiť. Toto je však tá najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. Voda sa okamžite odparí a vytvorí explodujúc masu, ktorá rozšíri požiar na kuchyňu a môže Vám spôsobiť veľké popáleniny. V takýchto prípadoch prikryte panvicu alebo hrnie pokrývkou či mokrou utierkou, príde k zamedzeniu prístupu kyslíka a oheň sa udusí. Ak sa Vám stane, že v rúre na pečenie niečo zabudnete a spomeniete si nato, keď je už neskoro, hlavne nepanikárte. Vypnite rúru a ponechajte zatvorené dvierka, čím opätovne príde k uduseniu ohňa.

Dávajte si veľký pozor na nabíjačky Vašich zariadení. Vzhľadom na štýl nášho života sa v posledných rokoch bežnou príčinou požiaru stáva zariadenie, ktoré sa súčasťou našich domácností stalo až v posledných desaťročiach. Ide o akumulátory, najmä o nabíjačky mobilov. Problém je, že časté manipulovanie s nabíjačkami môže polámať a obnažiť kábliky. Odtiaľ je už len krôčik k skratu, ktorý môže prerásť do veľkého požiaru. Preto dbajte na stav vašich nabíjačiek, nenechávajte ich permanente v zásuvke a snažte sa zariadenia nabíjať iba ak ste doma aby ste v prípade požiaru dokázali zasiahnuť v prvotnej fáze. Ak nie ste zdatný v oprave elektrických zariadení, využite radšej pomoc odborníkov.

Ďalším strašiakom v domácnostiach sú rýchlovarné kanvice. Nebezpečenstvo hrozí najmä pri starších modeloch, ktoré nemajú poistku proti svojvoľnému zapnutiu. Takáto kanvica sa môže začať zohrievať čím môže prísť k samovznieteniu. Zaužívajte si pravidlo, kedy po použití necháte kanvicu položenú mimo podstavca. Ak máte staršiu kanvicu, zainvestujte pár desiatok eur do novej, s poistkou proti prehriatiu a funkciou automatického vypnutia. Je to rozhodne menej ako náklady na zariadenie vyhoreného bytu alebo domu.

Otvorený oheň bez dozoru je prvým krokom k vzniku požiaru. Nikdy nezapaľujte sviečky na noc, či keď odchádzate z domu. Snažte sa mať zapálené sviečky vždy pod dozorom a neprístupné malým deťom. Ak máte malé deti alebo vnúčatá nenechávajte bez dozoru sirky, zapaľovače a snažte sa im vysvetľovať, že to nie sú hračky. Pri menších deťoch si taktiež dávajte pozor aby Vám nezapli sporák, žehličku alebo iné zariadenie, ktoré môže spôsobiť požiar. 

Autor článku: Ing. Miloš Rapant