Previerkové cvičenie v Základnej škole

27.06.2024

Vo štvrtok 27.06.2024 o 10:00 hod. nám bol prostredníctvom tlačidla Fireport v budove základnej školy vyhlásený poplach na bližšie neurčený požiar v priestoroch školy. O 10:03 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily, Tatra 815 a Peugeot Boxer + 14 hasičov. Po príjazde na miesto bolo zistené, že sa jedná o previerkové cvičenie nariadené starostkou obce. Po kontakte so zodpovednými zamestnancami bolo zistené, že simulovaný požiar vznikol z elektrického skratu v jednej z tried na 2. nadzemnom podlaží a šíril sa ďalej chodbou. Do príchodu hasičskej jednotky bolo z budovy evakuovaných 270 žiakov, 28 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov, pričom v budove sa mali nachádzať 3 nezvestné osoby a 2 triedy s 3 učiteľkami a 32 žiakmi, ktorí nemohli opustiť budovu pre veľké zadymenie. Veliteľ zásahu si na miesto vyžiadal ďalšie sily a prostriedky, dve posádky záchrannej zdravotnej služby, políciu a elektrikárov. Následne bolo miesto zásahu rozdelené na 2 zásahové úseky, pričom prvý úsek bol určený na lokalizáciu požiaru a druhý úsek na prehľadávanie zadymených priestorov. V budove pracovali 3 prieskumné skupiny, ktoré prehľadávali súčasne celú budovu a postupne našli 2 intoxikované osoby pri vedomí a jednu osobu v bezvedomí, u ktorej bola vykonávaná KPR úspešná. Po likvidácii požiaru boli odvetrané spoločné priestory a následne boli vyvedené obe uväznené triedy na zhromaždisko, kde boli odovzdané zodpovednej osobe. Po skončení prác bolo cvičenie ukončené a vyhodnotené spolu s rozhodcom z Hasičského a záchranného zboru z Bratislavy a riaditeľkou školy.

Ďakujeme pani starostke Božene Krajčovičovej a taktiež pánom poslancom Michalovi Cisárovi a Romanovi Áčovi, že sa taktiež zúčastnili na tomto cvičení ako pozorovatelia. 

Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Poradové číslo výjazdu: 14/2024 

Autor článku: Ing. Miloš Rapant