Prvá pomoc pri autonehode

31.01.2021

V prípade prvej pomoci pri autonehodách platí dvojnásobne, že záchranár musí dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť, aby sa z neho nestal ďalší zranený.

Ako zabezpečiť vlastnú bezpečnosť?

 • Zastaviť 10 - 15 m pred miestom nehody
 • Zapnúť varovné osvetlenie vlastného automobilu
 • Obliecť si výstražnú vestu
 • V priestore nehody nefajčiť
 • Vytiahnuť kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle
 • Zistiť poranenia osôb
 • Zaistiť proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie)
 • Umiestniť výstražný trojuholník a riadiť premávku (len ak je k dispozícii viac záchrancov, nikdy nezapájať ľudí z havarovaného vozidla!!! )

Prvá pomoc

 • Zistiť druh poranení a počet ranených.
 • Vyslobodiť ranených s ohrozením života (predtým pripraviť deku, fóliu na uloženie).
 • Poskytnúť neodkladnú prvú pomoc (stláčanie hrudníka a záchranné vdychy, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí, prevencia šoku).
 • Prehľadať automobil a okolie (vymrštené osoby, ukryté malé deti).
 • Volať tiesňovú linku 112.
 • Ošetriť ostatné poranenia (zlomeniny, popáleniny, rany).

Po poskytnutí neodkladnej pomoci na záchranu životov sa spojíme so záchrannou zdravotnou službou, ktorej oznámime najdôležitejšie informácie v tomto poradí:

 • číslo telefónu a meno volajúceho,
 • miesto nehody a orientačné body,
 • druh nehody (pád, zrážka, požiar),
 • počet, približný vek a druh zranení,
 • iné zvláštne údaje,
 • čakať na ďalšie otázky dispečera.