Výcvik s ručnými hasiacimi prístrojmi

08.03.2023

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme sa zamerali na prácu s ručnými hasiacimi prístrojmi. Počas teoretickej časti sme si zopakovali účinky hasiacich látok, možnosti ich použitia a správne používanie hasiacich prístrojov ako aj ich pravidelnú prehliadku a odbornú kontrolu. Po teórii nasledovala praktická časť pod vedením veliteľa družstva Mareka, ktorý všetkým predviedol rôzne typy hasiacich prístrojov, rôzne náplne hasiacich prístrojov či iné alternatívne spôsoby hasenia požiarov v počiatočnom štádiu. Potom si každý hasič prakticky vyskúšal prácu so všetkými druhmi hasiacich prístrojov. V rámci výcviku si členovia precvičili aj obsluhu a prácu s termokamerou.


Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Pozri si video z výcviku na našom Instagrame.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant