Štatistika výjazdov za rok 2023

01.01.2024

S príchodom nového roka sa spája aj zhodnotenie predošlého roka 2023 a my ti prinášame našu štatistiku.

Za rok 2023 naša hasičská jednotka vykonala 34 výjazdov, z toho sa jednalo o 8 požiarov, 1 taktické cvičenie s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, 23 krát sme vyrážali k technickej pomoci, 1 krát k dopravnej nehode a k 2 previerkovým cvičeniam. Technická pomoc zahrňuje všetky výjazdy typu neodkladná zdravotná starostlivosť, odchyt bodavého hmyzu, odstraňovanie prekážok, odčerpávanie vody a iné. Pri našich výjazdoch neprišlo k zraneniu žiadnej osoby.

Na výjazdy nás vyslalo 9 krát operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru a 25 krát nám bola mimoriadna udalosť nahlásená občanmi obce na poplachové číslo zboru. Zo spomínaných 34 výjazdov sme 20 krát zasahovali v našej obci či miestnej časti a 14 krát mimo obce. Oproti roku 2022 nám počet výjazdov stúpol o 7.

Z pohľadu časových údajov vykonala hasičská jednotka výjazd priemerne za 4 minúty a 49 sekúnd od ohlásenia udalosti - maximálny časový limit pre výjazd máme 10 minút. Náš najkratší výjazd trval iba 18 minút a jednalo sa o spadnutú haluz na cestnej komunikácii. Naopak najdlhší výjazd trval 7 hodín a 19 minút pri požiari výrobnej haly v Rovinke. Podľa vedenej dokumentácie sme za rok odpracovali 2 744 hodín. Do tohto času sa zahŕňa výjazdová činnosť + údržba, očistenie a doplnenie výstroje a techniky naspäť do pohotovosti. Ďalej sem patrí čas, ktorý venujeme zdokonaľovacej príprave - vyhláška nám určuje vykonávať zdokonaľovaciu prípravu v rozsahu minimálne 6 hodín mesačne, avšak u nás ju vykonávame výrazne nad tento čas, nakoľko sa okrem všeobecnej hasičskej prípravy zvlášť zameriavame aj na lezeckú činnosť, strojnícku činnosť a veliteľskú prípravu. Taktiež táto štatistika zahŕňa aj práce, ktoré vykonávame priamo pre obec - sú to akcie ako deň zeme, stavanie mája, zabezpečovanie rôznych sprievodov, protipožiarne asistenčné hliadky, polievanie verejnej zelene, čistenie kanalizácie a ČOV, rizikové pílenie stromov, statické a dynamické ukážky na MDD, obecných akciách či dennom letnom tábore, mikulášsky sprievod a kopu ďalších činností pre obec či iné spolky v obci. 

Nezabudni nás sledovať na našom Facebooku, kde prezentujeme našu činnosť počas celého roku a taktiež nás nájdeš aj na Instagrame.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant