Únik ropných produktov do ČOV

17.05.2024

Vo štvrtok 16.05.2024 o 08:37 hod. bola naša hasičská jednotka vyslaná starostkou obce k úniku ropných produktov do čističky odpadových vôd. O 08:41 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily + 2 hasiči, pričom bola o súčinnosť požiadaná hasičská jednotka z OR HaZZ Trnava. Po príjazde na miesto bolo prieskumom zistené, že na vstupnom site do čističky sa nachádzajú kvapky bližšie neurčených ropných produktov. Bol skontrolovaný výstup z čističky a taktiež potok v úseku cca 800 metrov, pričom nebol vo vode, potoku ani na spadnutých stromoch v potoku spozorovaný únik ropných produktov. Po príjazde hasičskej jednotky z Trnavy bola oboznámená so situáciou a bolo jej odovzdané velenie. Príslušníci z Trnavy odobrali viacero vzoriek na rozbor a na výstup z čističky bol preventívne nasadený sorbčný had na zachytenie prípadného úniku do potoka. Bolo informované životné prostredie a miesto bolo odovzdané povereným zamestnancom a starostke obce na ďalšie riešenie. Následne sa obe hasičské jednotky vrátili na základňu.

Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Poradové číslo výjazdu: 13/2024 

Autor článku: Ing. Miloš Rapant