Výcvik s použitím "D" systému v budovách a v prírodnom prostredí

11.03.2023

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme vykonali výcvik zameraný na používanie "D-éčkového" systému v budovách a v prírodnom prostredí. Vyskúšali sme si nové vylepšenia a zároveň sme si zmerali aj funkčnosť týchto vylepšení. Pri prvom výcviku sme testovali napojenie "D" hadíc na hadicu rýchleho zásahu z Tatry 815 a tlakové straty na tomto vedení. Pri druhom výcviku sme sa zamerali na možnosti použitia "D-éčkového" systému v budovách a jeho variácie v závislosti od intenzity požiaru. Okrem testovania nám tieto výcviku poslúžili aj na precvičenie si obsluhy vozidiel a taktiež prácu s autonómnym dýchacím prístrojom. V testovaní podobných variácii a nacvičovaní rôznych scenárov budeme pokračovať aj v najbližšom období, čím získame potrebné vedomosti pre ďalšie doplnenie spomínaného "D" systému a rovnako tak potrebné skúsenosti pre nasadenie takéhoto systému pri požiaroch. Výcvik a meranie prebiehalo v parku a v budove ubytovne, preto chceme touto cestou poďakovať obci za podporu a možnosť využitia ubytovne.


Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant