Výcvik v ohňovom trenažéri

17.07.2021

Začiatkom júla sa 7 našich členov zúčastnilo výcviku v zariadení Fire Dragon, ktoré slúži na simuláciu požiarov v uzavretých priestoroch. V rámci výcviku sme si prešli teoretickou časťou o zdolávaní požiarov v uzavretých priestoroch, praktickým výcvikom na prácu s prúdnicou a 3D hasením a nakoniec si každý z nás dva krát vyskúšal reálne situácie v trenažéri, kde sme čelili nebezpečným javom ako je Rollover či Flashover. Pri týchto nelineárnych formách šírenia požiaru dosahuje teplota v miestnosti až 500 stupňov. 

Bola to pre nás obrovská a neoceniteľná skúsenosť. Preto sa chceme touto cestou poďakovať pani starostke, že nám umožnila sa takéhoto výcviku zúčastniť. Taktiež sa chceme poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru Šamorín za pozvánku, fantastické pohostenie a organizáciu. Ďakujeme!  


Odkaz na video: https://www.facebook.com/watch/?v=199211698808954 

Autor článku: Ing. Miloš Rapant