Výročná členská schôdza DHZ

09.12.2023

Tak ako každý rok, tak aj na záver roka 2023 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice, ktorej sa zúčastnilo 27 členov a 10 detí. Zo schôdze sa pre chorobu ospravedlnila pani starostka Božena Krajčovičová. Namiesto pani starostky sa schôdze zúčastnil jej zástupca, ktorý oboznámi členov s prebiehajúcimi prácami na hasičskej zbrojnici a jej okolí. Zároveň vyslovil poďakovanie za výbornú spoluprácu medzi obcou a zborom. Členská schôdza bola oboznámená s činnosťou zboru v končiacom roku 2023 a plánom na nový rok 2024. Následne predseda odovzdal ocenenia a povýšenia viacerým členom zboru. Po skončení oficiálnej časti nasledovala večera a voľná diskusia.

Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant