Výročná členská schôdza DHZ

03.12.2022

Tak ako každý rok, tak aj na záver roka 2022 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice, ktorej sa zúčastnilo 28 členov a 5 detí. Pozvánku prijala aj pani starostka Božena Krajčovičová, ktorá oboznámila členov s prebiehajúcimi prácami na hasičskej zbrojnici a zároveň vyslovila poďakovanie za výbornú spoluprácu medzi obcou a zborom. Členská schôdza bola oboznámená s činnosťou zboru v končiacom roku 2022 a plánom na nový rok 2023. Následne predseda odovzdal ocenenia, ktoré prišli od ministra vnútra p. Romana Mikulca za činnosť spojenú s pandémiou Covid 19 trom našim členom. Pri príležitosti 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednotky bolo odovzdané ocenenie piatim členom. Po oficiálnej časti nasledovala večera a voľná diskusia. 

Viac fotiek nájdeš na našom Facebooku.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant