VÝCVIK

Dňa 13.08.2017 sa výjazdová jednotka DHZO Jaslovské Bohunice zúčastnila na taktickom cvičení s témou, obsluha záchranarského člna. Jednotka vykonávala toto cvičenie na rieke Váh.

Dňa 4.11.2016 sa naša jednotka zúčastnila výcviku vo výcvikom stredisku Lešť. Naša výjazdová jednotka sa zdokonaľovala v hasení požiaru, prehľadávaní zadymeného priestoru, evakuácií osôb, vo zvládaní dopravných nehôd a ďalších vecí, s ktorými sa jednotka DHZO Jaslovské Bohunice pravidelne stretáva pri svojich zásahoch. Výcviku sa zúčastnilo 6...