Z našej práce

Tak ako každý rok, tak aj na záver roka 2022 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice, ktorej sa zúčastnilo 28 členov a 5 detí. Pozvánku prijala aj pani starostka Božena Krajčovičová, ktorá oboznámila členov s prebiehajúcimi prácami na hasičskej zbrojnici a zároveň vyslovila poďakovanie za výbornú...

Po Covidovej pauze sa v našej obci konal tradičný lampiónový sprievod, ktorý začal pred poštou a prechádzal cez celú obec až do kultúrneho domu v miestnej časti Paderovce. Obec pripravila na cyklochodníku miesta na vešanie lampiónov. Toto miesto sme priebežne kontrolovali a dohliadali na bezpečný priebeh. Taktiež sme počas celého sprievodu...

V stredu 23.06.2021 krátko po pol 5 nám bol občanmi obce a zároveň aj operačným strediskom nahlásený požiar rodinného domu v radovej zástavbe. Už o 3 minúty neskôr sme vyrazili na miesto s prvým vozidlom Iveco Daily a tromi hasičmi. Pri výjazde z areálu kasárni na hlavnú cestu sa nám naskytol pohľad, na ktorý nikdy nezabudneme. Prakticky z opačného...